Để tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh và cộng đồng về chất lượng công tác chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường, đồng thời vận động cha mẹ trẻ và cộng đồng cùng vào cuộc chung tay phối hợp với nhà trường thực hiện các biện nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trên địa bàn, tạo sự ...